EN 16005
De norm voor automatische deuren: EN 16005

EN 16005

Veiligheidsnorm EN 16005 voor automatische deuren

De veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren, dat is wat de EN 16005 norm inhoudt. De norm geldt voor draaideuren (tourniquets), schuifdeuren, vouwdeuren, balansdeuren en carrouseldeuren die horizontaal bewegen. We leggen u graag uit waarom deze norm zo belangrijk voor de veiligheid van uw entree is en hoe wij de norm toepassen in ons werk.

Wat houdt de EN 16005 norm precies in?

Per 10 april 2013 is met de EN 16005 norm de bestaande regelgeving voor de gebruikersveiligheid van bovenstaande automatische deuren aangescherpt. Personen en goederen mogen niet geraakt worden door een horizontaal bewegende deur. De EN 16005 norm garandeert deze veiligheid bij het gebruik van automatische toegangsoplossingen. Om het risico op een ongeluk of een beknelling zo klein mogelijk te houden moeten automatische deuren volgens de norm veiligheidssensoren en deuraandrijving bevatten die continu met elkaar communiceren.

Gespecialiseerd periodiek onderhoud

Volgens de EN 16005 norm moet er (minimaal) één keer per jaar onderhoud worden uitgevoerd aan automatische deuren. Een bevoegd bedrijf moet hierbij aan de eisen van de fabrikant voldoen en dit schriftelijk documenteren in een logboek. Bauporte heeft de kennis en is bevoegd om dit onderhoud professioneel uit te voeren. Als fabrikant kennen wij de specificaties van de werking van deze automatische deuren.
Het is van belang te weten dat alle bestaande nationale normen en regelgeving op automatische voetgangersdeuren zijn ingetrokken en vervangen door EN 16005. Onze servicecontracten voldoen volledig aan de nieuwe regelgeving.

Wat gebeurt er als u als bedrijf niet aan dit onderhoud voldoet?

Strenge regels betekenen strikte controle. Het is ontzettend belangrijk om de jaarlijkse controle goed uit te laten voeren. Doet u dit niet en vindt er een ongeval plaats door nalatigheid dan bent u mogelijk aansprakelijk. Dit wilt u uiteraard voorkomen. De uitgebreide documentatie bestaat onder andere uit een checklist waarin alle veiligheidseisen staan omschreven. Voldoet de deur aan de norm en wordt het onderhoud periodiek door een gecertificeerd bedrijf gedaan, dan ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij u.

Hoe weet u dat uw nieuwe automatische deur aan de norm voldoet?

Vanaf het eerste contact zullen wij u adviseren over wat de beste keuze voor u en uw entree is. Het resultaat van onze risicoanalyse bepaalt welke deur wij voor u kunnen plaatsen en welke veiligheidseisen hier aan verbonden zijn. Als verantwoordelijke van de dagelijkse controle op de veiligheid en het functioneren neemt u, als eigenaar van de nieuwe deur, bij plaatsing kennis van alle gebruiksmogelijkheden en functies.

Wij zorgen bij oplevering dat de juiste handleidingen meegeleverd worden. De inhoud van deze documentatie voldoet aan de eisen die de norm hieraan stelt.

Geldt de norm ook bij bestaande deuren?

Oudere automatische deuren worden aan dezelfde norm getoetst. Ze moeten bij de eerstvolgende officiële onderhoudsbeurt op veiligheidsrisico’s worden getest en waar nodig aan de EN 16005 norm worden aangepast. Voldoet de bestaande deur niet, dan geven wij deskundig advies over wat u kunt doen om wél aan de juiste veiligheidseisen te voldoen.

Wat betekent het in de praktijk?

Binnen de norm is veel aandacht voor de veiligheid. Voor elk type deur ligt het grootste risico net weer op een ander aspect. Zo zit het risico bij een automatische draaideur voornamelijk in de open- en sluitbeweging van de deur. Bij een automatische schuifdeur is het vooral van belang om de horizontale schuifbeweging bij het openen en sluiten goed te beveiligen. Simpel gezegd: niemand mag tussen de deur komen te zitten of door de deur geraakt worden. Tijdens de draaibeweging van een roterende deur zit het risico in het inklemmen of aanstoten van de deurvleugels.

Bauporte beschikt als fabrikant over uitgebreide kennis van alle soorten deuren. Wij zijn op de hoogte van de werking, de risico’s, de componenten en van alle specificaties die het veilig en prettig gebruik mogelijk maken.

Neem nu contact met ons op en we geven u het professionele advies dat het beste bij uw situatie past.

 

    Meer weten?

    Wilt u meer weten over onze entreesystemen? Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

    Ja